← strona główna

Powiedzże mi powiedz

[PDF]

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja,
Kto u Ciebie bywał, ja nie był doma?
Był Krakowiak jeden i drugi brat jego,
I mój najmilejszy, co mom chęć do niego.

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja
Kędy oni weszli, ja nie był doma?
Krakowiak wlaz oknem, brat jego szparami,
A mój najmilejszy otwartymi drzwiami.

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja
Cymeś ich gościła, ja nie był doma?
Krakowiak jad kury, brat jego kurczęta,
A mój najmilejszy lasowe źwierzęta.

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja
Co oni tam pili, ja nie był doma?
Krakowiak pił piwo, brat jego piweczko,
A mój najmilejszy czerwone wineczko.

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja
Dzie oni tam spali, ja nie był doma?
Krakowiak na lawie, brat jego na przypiecku,
A mój najmilejszy, ze mno na łóżeczku.

Powiedzże mi powiedz, dziewczynu moja
Czym się nakrywali, ja nie był doma?
Krakowiak bluszczyną, brat jego brzyziną,
A mój najmilejszy, ze mno pod pierzyną.