← strona główna

Czy pamiętasz luba

[PDF]

Czy pamiętasz luba, jakżeś małą była,
Ja ci kupił lalkię, byś się nią bawiła.
Idź, uważaj chłopcze, żebyś mnie nie zdradził,
Bo matka by mie swarzyła, a ojciec, a ojciec by zabił.

Ach uwierz Ty mie, dziewczyno moja,
Ja ci wnet wyprowadzę za rączkę z kościoła.
Tyś jest dziewczynka moja, tyś jest lubeńka moja,
Ja ci wnet wyprowadzę za rączkę, za rączke z kuościoła.

Tam nam będą grać i ładnie śpiwać,
A my obuoje zasmuceni, będziemy ślub swój brać.
Uwierz mie dziewczynko moja, uwierz mie dziewczynko moja,
Że ja ci wnet wyprowadzę, za rączkę, za rączkę z kuościoła.

Hej, za rączkę z kuościoła, za rączkę i z muzyki,
Żoneczka Ty będziesz moja, Ty będziesz na wieki.

Nagrania